Waterpolo opzeggen

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per email of per post bij de ledenadministratie.
 
Opzegging kan alleen per poloseizoen. Daarbij dient de opzegging voor 1 april binnen te zijn.
 
Klik op de onderstaande link om uw lidmaatschap op te zeggen.
 
Als u bent ingelogd kunt u gebruik maken van de hierbovenstaande opzegbrief.
 
Wanneer het lidmaatschap of het aspirant-lidmaatschap in de loop van het poloseizoen wordt beëindigd, blijft niettemin de contributie voor het gehele poloseizoen verschuldigd.
 
Vermeld bij je opzegging je voornaam, achternaam en geboortedatum. (zie voorbeeld)
Je krijgt van de ledenadministratie een bevestiging van de opzegging. 
 
De opzegging is alleen geldig indien de opzegging gedaan wordt door het lid zelf, als het lid 18 jaar of ouder is, of door een ouder of vertegenwoordiger van het lid, als het lid jonger is dan 18 jaar.  
 
Mondelinge opzeggingen via je trainer/ster of een ander persoon van de vereniging zijn niet geldig.
 
 
Opzeggen per email naar ledenadm@zdhc.nl
 
Opzeggen per post naar:
ledenadministratie ZDHC, Annaplaats 1, 2713 AK Zoetermeer
 
 
 
 
 
 

Voorbeeld voor het opzeggen van het lidmaatschap 

 
Onderwerp: opzeggen van het lidmaatschap. 
 
Bericht: Ondergetekende wil het lidmaatschap van de zwemvereniging ZDHC per 30 juni a.s. beëindigen van: 
 
Voornaam Leerling: 
 
Achternaam Leerling:
 
Geboortedatum:
 
E-mailadres: 
 
Naam van ouder/vertegenwoordiger: 
 
Datum: