Uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering op 20 september 2023

Het Bestuur van ZDHC nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van een zeer belangrijke  Buitengewone Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden in het restaurant van Overbosch op: 

woensdag 20 september 2023

Aanvang: 20.00 uur.

 

AGENDA van de Buitengewone ALV van ZDHC

1.  Opening                                                                                          

2.  Notulen van de 46ste ALV, 12 april 2023                                          

3.  Ingekomen stukken en mededelingen van het Bestuur                     

4. Bestuursverkiezingen  

5.  Rondvraag

6.  Sluiting

          De volgende stukken kunt u via ledenadm@zdhc.nl opvragen: 

              Notulen 46ste ALV , 12 april 2023

              Bestuursverkiezingen

              

Nieuws Overzicht