VOG verklaringen

Alle instructeurs(trices) bij ZDHC zijn in het bezit van een VOG verklaring: Verklaring Omtrent Gedrag, uitgegeven door het Ministerie van Justitie.

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag geen bezwaar oplevert voor het geven van zweminstructies voor onze zwemvereniging.

Lees voor “ik”: iedere (hulp)kaderlid van ZDHC

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen ZDHC.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig.
 4. Ik berokken de ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet, ik neem geen wapens mee.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp.
 14. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meld dit zo nodig bij de vertrouwenscontactpersoon en/of het bestuur.

 

Opgesteld: 11-02-2015 Elementaire Zwemcommissie
Vastgesteld: 10-03-2015 Bestuur ZDHC