Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Zwemdiploma
Welk hoogste zwemdiploma is al behaald?
Behaald in jaar:
Bent u lid van een andere vereniging geweest?
Zo ja, welke?
Bent u in het bezit van een ooievaarspas ?
Zo ja, dan hier het pas-/klantnr. vermelden
Zijn er bijzondere (medische) omstandigheden?
Zo ja, dan deze hier vermelden
Ik ga akkoord met de voorwaarden welke te lezen zijn op de site onder het item "Algemene Voorwaarden"
Maak hier uw keuze voor een lesuur:
Houtzagerij 1e lesuur (dinsdag 18.15 - 19.00)
Houtzagerij 2e lesuur (dinsdag 19.00 - 19.45)
Houtzagerij 3e lesuur (dinsdag 19.45 - 20.30) alleen voor volwassenen en zwemvaardigheidsdiploma
Zuiderparkbad 1e lesuur (vrijdag 18.00 - 18.45) alleen voor A,B,C diploma
Zuiderparkbad 2e lesuur (vrijdag 18.45 - 19.30) alleen voor zwemvaardigheidsdiploma
Overbosch 1e lesuur (zaterdag 16.00 - 16.45)
Overbosch 2e lesuur (zaterdag 16.45 - 17.30)
De contributie is steeds voor het hele jaar verschuldigd (01-01-31-12). Opzegging dient schriftelijk te gebeuren voor 1 december
Wil ZDHC als vrijwilliger helpen met:
Gaat u akkoord met onze privacyverklaring
Gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden
Opmerking