Persoonlijke gegevens
Achternaam *
Tussenvoegsel
Voornaam *
Voorletters *
Geboortedatum *
*
*
Land *
Postcode *
Huisnummer *
Straat
Plaats
Telefoon
Mobiel
Meerdere emailadressen zijn mogelijk door een ; als scheidingsteken.
E-mail *
E-mail factuurontvanger
Pasfoto
Max. 4 MB. Afmetingen min. 300 x 400 px en in jpg formaat. Bij afwijkende verhoudingen wordt de foto bijgesneden naar het midden.
IBAN nr. *
T.n.v.
Vragen
Zwemdiploma
Welk hoogste zwemdiploma is al behaald?
Behaald in jaar:
Waterpololid worden per
Bent u lid van een andere vereniging geweest?
Zo ja, welke?
Wat was uw bondsnummer
Bent u in het bezit van een ooievaarspas ?
Zo ja, dan hier het pas-/klantnr. vermelden
Zijn er bijzondere (medische) omstandigheden?
Zo ja, dan deze hier vermelden
Gaat u akkoord met de privacyverklaring
Gaat u akkoord met de algemene voorwaarden
Akkoord met automatische incasso (incassant ID: NL04ZZZ404101390000)*
Hierbij machtig ik, voor de duur van mijn lidmaatschap ZDHC om al dan niet doorlopende incasso-opdrachten naar mijn bank te sturen om een bedrag
van bovenstaand IBAN-nummer af te schrijven t.b.v. contributies, inschrijfgeld en andere verenigingsbijdragen voor mij en/of mijn gezinsleden
en mijn bank om al dan niet doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van ZDHC
Als ouder/verzorger van een lid jonger dan 18 jaar verklaar ik akkoord te zijn met bovenstaande machtiging
Privacy instellingen
Akkoord Privacy Statement
Privacy statement
*
Gelezen en akkoord
Wat en hoe de gegevens van de leden standaard worden getoond, is vastgelegd in de reglementen van de vereniging.
Meer privacy? Geef hieronder je gewenste niveau aan en welke gegevens je daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.
Privacy niveau
Openbaar
Jouw persoonsgegevens zijn zichtbaar wanneer de
club/vereniging persoonsgegevens openbaar toont.
Ingelogde bezoekers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers.
Ingelogde groepsleden
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor ingelogde leden/vrijwilligers
van groepen waar je aan deelneemt (bijv. teams en lessen).
Gebruikers
Jouw persoonsgegevens zijn alleen zichtbaar voor functionarissen
met toegang tot de administratie.
Overige privacy instellingen
Geboortedatum niet tonen
Pasfoto niet tonen
E-mailadres niet tonen
Telefoonnummers niet tonen
Adres niet tonen
Geen beeldmateriaal gebruiken
Blokkeer commerciële berichten
Je ontvangt geen berichten waarvan de afzender aangeeft dat het commerciële inhoud bevat
Clubblad/Nieuwsbrief
Let op: Vink je dit uit, dan ontvang je geen relevante
verenigingsinformatie meer en geef je aan zelf
verantwoordelijk te zijn voor het vergaren van
alle informatie die direct van belang
is voor jou als verenigingslid.
Opmerking
Inschrijfkosten
OmschrijvingGeboortedatum vanafPrijs
Inschrijfgeld WP01-01-1900€15,00