Klachten

Heb je klachten, neem dan meteen contact op met de betreffende instructeur en/of de badvertegenwoordiger. Dan lossen we het samen op!

Indien de situatie daarna niet verbeterd, kun je voor een algemene en vertrouwelijke klacht een formulier invullen.

 

Voor algemene klachten kunt u een email sturen naar algemeen@zdhc.nl.

Voor vertrouwelijke klachten kunt u een email sturen naar vertrouwelijk@zdhc.nl.  

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang voor leden (zwemmers, ouders van zwemmers, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur) met een klacht of een vraag. Hij biedt een luisterend oor, geeft raad  en verwijst door voor geschikte hulp. Daarnaast adviseert en stimuleert hij ZDHC om preventieve maatregelen te nemen.

De vertrouwenscontactpersoon zal niet zelf inhoudelijk de klachten behandelen, maar je de weg naar een goede oplossing proberen aan te geven. De vertrouwenscontactpersoon is op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Hij kan je informeren over de procedures en mogelijk vervolgstappen of je doorverwijzen naar een gespecialiseerde vertrouwenspersoon van het vertrouwenspunt sport  van NOC*NSF, welke getraind zijn om de inhoudelijke begeleiding te geven. Het telefoonnummer van het Vertrouwenspunt Sport is: 0900 202 5590 en kost € 0,10 per minuut. De hulplijn met deskundige hulpverleners is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid.In een vertrouwelijk gesprek helpen zij je bij het doen van je verhaal. Bijvoorbeeld over zaken als doping, matchfixing, eetstoornissen en seksuele intimidatie.

De VCP is er voor alle zwemmers, ouders van zwemmers, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc..

De VCP is geen lid van het bestuur of van een commissie van ZDHC en is dus onafhankelijk.