Het ontstaan van de zwemvereniging ZDHC

 

In 1980 zijn twee Haagse zwemverenigingen,  Zwemvereniging ZWIP en Zwemvereniging Die Haghe,  gefuseerd tot de Haagse Zwemvereniging ZWIP-Die Haghe- Combinatie, die afgekort met ZDHC wordt aangeduid. Hiermee is een basis gevormd voor een tot de dag van vandaag financieel gezonde vereniging.

Vereniging van Vrijwilligers

Het kenmerkende van onze vereniging is dat alle activiteiten worden uitgevoerd door vrijwilligers. Bestuursleden, zweminstructeurs en administratie doen hun activiteiten zonder financiële vergoeding. Dit principe wordt zelfs zover doorgevoerd dat eventuele kinderen van de vrijwilligers voor de zwemles betalen. Dit alles met als doel voor een zo laag mogelijke contributie het in ons land zo belangrijke zwemonderwijs te kunnen verzorgen.

Een gevolg van die vrijwilligheid is dat mensen er met genoegen aan het werk zijn en dat een goede sfeer en het plezier in het zwemmen voorop staan zonder dat dit het bereiken van topprestaties in de weg staat.

Erkenning

Het doel van de vereniging is het  beoefenen van het zwemmen, in de ruimste zin, te bevorderen en voor iedereen toegankelijk te maken. Dit doel wil de vereniging bereiken door  het verzorgen van zwemlessen en het opleiden voor zwemdiploma’s en daarnaast door het deelnemen aan waterpolowedstrijden  in KNZB-verband en de voorbereiding daarop. Het organiseren van zwemwedstrijden en andere recreatieve zwemontmoetingen behoort ook tot de doelstelling,

De zwemmers worden vanaf 16-10-2017 voorbereid op de diploma’s ABC en Zwemvaardigheid van de Nationale Raad Zwemveiligheid.

ZDHC is vanaf 16-10-2017 in het bezit van de Licentie Zwem-ABC, waarmee we officieel erkende diploma’s van de Nationale Raad Zwemveiligheid kunnen verstrekken.

KNZB

De statuten van de vereniging zijn door de KNZB goedgekeurd en daarmee kunnen we als vereniging aangesloten zijn bij de KNZB. Dat betekent dat de waterpolowedstrijden worden gespeeld in een officiële waterpolocompetitie. Daarnaast ondersteunen we met het lidmaatschap de activiteiten van de KNZB, maar kunnen ook gebruik maken van de diensten van de KNZB, zoals juridische bijstand, verenigingsadviezen en verzekeringen.

Zwembaden

ZDHC heeft in het verleden in alle badinrichtingen les gegeven. Kent u nog het oude Zuiderparkzwembad, Morgenstond, De Regentes, de Mauritskade , de Tholensestraat?  In al deze  zwembaden is door ZDHC of haar voorgangers wel  zwemlessen verzorgd. Nu is het zwemonderwijs beperkt tot het nieuwe Zuiderparkbad, De Houtzagerij en zwembad Overbosch. Gebrek aan zwemuren en het topsportbeleid van de Gemeente Den Haag ten aanzien van het Hofbad zijn de oorzaken van deze beperkingen.

De Hofspetters

ZDHC is één van de tien oprichters van deze Stichting, dat tot doel heeft inkomsten te genereren ten behoeve van de topzwemsport in Den Haag. Omdat het gemeentelijke beleid ten aanzien van het Hofbad en de financieringsstructuur van de topsport in Den Haag niet onze instemming heeft, is onze bemoeienis met deze Stichting minimaal.

Toptalenten binnen ZDHC zullen echter nooit worden geblokkeerd, maar gestimuleerd worden om binnen de bestaande Haagse Zwemverenigingen, waarmee door middel van startgemeenschappen wordt samengewerkt, hun talenten verder te ontwikkelen.