Gedragsregels

Gedragregels voor leden

Algemene huisregels:

 • Hinderlijk gedrag en/of aanstootgevend gedrag ten opzichte van andere bezoekers dient achterwege te blijven.
 • Drugs en/of alcoholmisbruik wordt niet getolereerd.
 • Er mag in de accommodatie niet gerookt worden.
 • Voor uw eigen veiligheid of die van uw kind: medische klachten direct doorgeven.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • De vereniging is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of ongevallen in en rond het zwembad.
 • Bij het plegen van diefstal dan wel agressief en/of onzedelijk gedrag wordt de politie gewaarschuwd.
 • Genoemde gedragingen kunnen leiden tot ontzegging van het zwembad, eventueel tot royement.
 • Zwemkleding is verplicht, geen ondergoed eronder.
 • Leden met medische klachten dienen het kader van ZDHC hiervan op de hoogte te brengen of te houden.
 • Leden zijn te allen tijde verplicht de instructies van het ZDHC kader op te volgen.
 • Het meenemen van glaswerk en/of etenswaren naar de zwemzalen is niet toegestaan.


Huisregels kleedkamers

 • Er is camerabewaking vanuit de receptie en periodiek toezicht.
 • Staan op de banken in de kleedkamers is niet toegestaan.
 • Er mag geen etenswaar worden genuttigd in de kleedkamers.
 • Het is niet toegestaan om rond te hangen of te spelen in de kleedkamers.


(extra) gedragsregels lessen:

 •     Ouders mogen alleen met kijkdagen in de zwemzaal.
 •     De leerlingen worden opgehaald door de instructeur.
 •     De instructeur die geen les heeft zorgt ervoor dat alles ordelijk verloopt.
 •     De leerlingen mogen niet eerder dan na het douchen op de zwemzalen.
 •     De leerlingen mogen enkele minuten voor het begin van de les douchen.


    Tijdens de lessen mogen de instructeurs niet gestoord worden.