Diploma data

 

 Het diplomazwemmen na de zomervakantie zal nog nader bekend worden gemaakt.