Diploma data

Het nieuwe diplomarooster voor 2019

 

Datum Houtzagerij Zuiderpark Overbosch
       
29-06-19     Puppy/Oorkonde 16.45 uur
2-07-19 Waterpolo 19.45 uur    
5-07-19   Waterpolo 18.00 uur  
6-07-19     Waterpolo 15.00 uur
12-07-19   Puppy/Oorkonde 18.00 uur  
13-07-19     Diploma A 15.00 uur
13-07-19     Diploma B 16.00 uur
13-07-19     Diploma C 17.00 uur
16-07-19 Puppy/Oorkonde 18.15 uur