Berichten van de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 20 september 2023

Yvonne en Fred van Geest

Op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van 20 september j.l. zijn de volgende bestuursleden gehuldigd:

Marike Nijveld als Lid van Verdienste voor haar werkzaamheden als secretaris en zwemles geven o.a. in de Houtzagerij.

Zij is nu met haar werkzaamheden als secretaris gestopt en wordt  opgevolgd  door Annemieke Biesheuvel.

Yvonne en Fred van Geest als Erelid voor hun werkzaamheden als penningmeester resp. ledenadministrateur.

Beiden zijn nu na vele jaren van voortreffelijke inzet voor onze vereniging gestopt, zij worden nu opgevolgd door Michel Speicher (penningmeester) en Sandra Weijers en Claudia van Grieken (ledenadministrateurs).

Homme Abma is ook gestopt met zijn werkzaamheden als voorzitter en wordt opgevolgd door Sander Snelleman.

Nieuws Overzicht