Waterpololid worden

Wil jij bij ZDHC komen waterpoloën? Vul dan bovenstaand inschrijfformulier in (dit inschrijfformulier is alleen bestemd voor de waterpolo)

Het inschrijfgeld bedraagt € 15,- en moet direct bij inschrijving worden voldaan. 

Ledenadministratie ZDHC
Annaplaats 1
2713 AK Zoetermmer

Wil je meer weten? Neem dan contact op met:
Nicole Hooijmans
Telefoon: 06-38390138
E-mail: wpc@zdhc.nl

Contributies waterpolo