De elementaire leden van 13 jaar en ouder en waterpololeden zijn weer welkom

Beste Leden/Ouders/Begeleiders,

Vanaf 19 mei zijn de elementaire leden van 13 jaar en ouder en de waterpololeden ook weer welkom in de zwembaden.

De zwemlessen hebben nog steeds de beperkingen zoals deze voor de lock-down en de sluiting van de zwembaden ook reeds golden. In het Protocol Verantwoord Zwemmen staat welke maatregelen dat zijn. Het protocol kan je vinden op www.water-vrij.nl/organisaties en op onze website.

Nog steeds hebben we geconstateerd dat er nog veel leden zijn die nog niet op zwemlessen zijn verschenen, terwijl de zwemlessen al begonnen zijn.

Wij willen u er op wijzen dat zwemles ontzettend belangrijk is voor uw kind en dat wij zorgen voor alle veiligheid en hygiëne in deze vervelende tijd.

 

Nieuws Overzicht