Nieuwe coronamaatregelen ingaande 4 november 2020

Beste Leden/Ouders/Begeleiders,

Helaas hebben wij allemaal gisteravond kunnen vernemen, dat de zwembaden voor 2 weken moeten sluiten.

Deze zullen dus vanaf 5 november 2020 tot en met woensdag 18 november 2020 gesloten zijn.

En dat betekent voor onze vereniging dat al de zwemlessen en trainingen in alle zwembaden tot en met 18 november 2020 komen te vervallen. 

Bestuur en EZC ( Elementaire Zwemcommissie) en WPC (Waterpolo Commissie)

 

Nieuws Overzicht