Negatieve publiciteit over inzet hulpouders bij zwemverenigingen

Beste Leden/Ouders,

Er is negatieve publiciteit over het feit dat zwemverenigingen hulpouders inzetten bij het omkleden van jonge kinderen die daartoe zelf niet in staat zijn. Dit is nodig omdat ouders niet met hun kinderen het zwembad in mogen. Er gelden vanwege corona namelijk regels die wij moeten volgen. Als er teveel volwassenen in de kleedruimten bijeen zijn, dan overtreden wij de regels.

Daarom heeft ZDHC besloten bij het omkleden hulpouders en/of jonge hulpkader in te zetten. Net als alle andere vrijwilligers beschikken zij over een VOG (verklaring omtrent gedrag), of wordt de VOG op dit moment aangevraagd,

Álleen de allerjongste kinderen worden indien nodig geassisteerd. Veel kinderen hebben inmiddels geleerd zichzelf af te drogen en aan te kleden. Soms vormen schoenen, riemen, jassen e.d. nog een probleem en dan is er hulp aanwezig. Er zal ook nooit  een hulpouder alleen met de kinderen zijn.

Het is in onze ogen een verantwoorde manier om de zwemlessen door te laten gaan, ook voor de allerjongsten. Het alternatief, namelijk niet zwemmen, lijkt ons onwenselijk.

U bent als ouder echter vrij zelf te beslissen of uw kind komt zwemmen.

Bestuur en EZC (Elementaire Zwemcommissie)

Nieuws Overzicht