Nieuws voor leden van Overbosch en Houtzagerij

Geachte ouders/verzorgers,

Voor leden van Overbosch wordt het puppy en oorkonde diploma afgezwommen op zaterdag 6 april. Ook dan mogen belangstellenden uiteraard aanwezig zijn.

Voor de andere data voor het afzwemmen van ABC- en Zwemvaardigheidsdiploma's: zie www.zdhc.nl > zwem les > Diploma Data

Voor leden van Overbosch is er op zaterdag 30 maart  geen leszwemmen in het ondiepe en diepe bad i.v.m. het afzwemmen voor het diploma A,B en C.

Voor leden van de Houtzagerij wordt het puppy en oorkonde diploma afgezwommen op dinsdag 2 april.

Nieuws overzicht