Mededelingen voor onze leden van Overbosch,Houtzagerij en Zuiderpark

Wanneer zijn er wel of geen zwemlessen i.v.m. de feestdagen etc.!!!!!!!!!

Graag vraag ik u aandacht voor onderstaande data:

            

11 december in de Houtzagerij afzwemmen voor het puppydiploma en oorkonde voor kinderen die in het ondiepe zwemmen en zijn uitgenodigd.

 14 december in het zwembad Zuiderpark; 15 december in het zwembad Overbosch; 18 december 2018 in de Houtzagerij:

 Spelletjesmiddag/avond in het zwembad (zonder ouders) voor het diepe en ondiepe bad, tijdens het eigen lesuur (45 min).

22 december in Overbosch gewoon zwemles

25 december in de Houtzagerij geen zwemlessen

28 december in het zwembad Zuiderpark geen zwemlessen

29 december in Overbosch geen zwemlessen

1 januari 2019 in de Houtzagerij geen zwemlessen

         

Nieuws overzicht