Privacyverklaring met bijlage verwerkersovereenkomsten

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Aangezien onze vereniging met persoonsgegevens werken hebben wij een privicyverklaring opgesteld. Deze verklaring kunt u op onze website vinden bij het item Over de vereniging.

Nieuws Overzicht