Nieuwsbrief NPZ/NRZ

Header NPZ

 

Header NPZ

 

Bijzondere Praktijkdagen Zwemonderwijs     

 

De Praktijkdagen Zwemonderwijs, de twee studiedagen voor zwemonderwijzers, hadden dit jaar als thema 'Heel Nederland zwemveilig' en waren dit jaar extra bijzonder. We zijn dit jaar uitgebreid van één naar twee dagen en een recordaantal van 600 zwemonderwijzers zijn op donderdag 7 en vrijdag 8 december bijeen gekomen in Sport- en Evenementencomplex Merwestein in Nieuwegein voor praktijksessies en lezingen om de kennis op het vakgebied te vergroten.

 

Op de eerste dag vond een bijzonder evenement plaats. Prof.mr. Pieter van Vollenhoven reikte het 15 miljoenste zwemdiploma uit aan 7-jarige Eline de Klein. Aansluitend nam hij het eerste exemplaar van het nieuwe Nationale Zwemdiploma in ontvangst.  

 

De Praktijkdagen stonden verder in het teken van vernieuwing:  

  • Met ingang van 1 januari 2018 gaat het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ verder als Nationale Raad Zwemveiligheid.
  • Introductie van de nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid en de doorontwikkeling van de exameneisen bij het diplomazwemmen voor het Zwem-ABC.
  • Het nieuwe uiterlijk van het Nationale Zwemdiploma.
  • De overgangstermijn van de Licentie Zwem-ABC stopt per 1 januari 2018.

 

Uitreiking 15 miljoenste Nationale Zwemdiploma   

 

Donderdag 7 december 2017 reikte prof.mr. Pieter van Vollenhoven het 15 miljoenste Nationale Zwemdiploma uit aan de 7-jarige Eline de Klein uit IJsselstein. Zij behaalde op 22 november het Zwemdiploma C.

 

Leden van de Koninklijke Familie tonen betrokkenheid vanaf de uitgifte van het eerste Nationale Zwemdiploma. In 1984 reikte Prins Bernhard het eerste Nationale Zwemdiploma uit. In 1995 werd de uitreiking van het 5 miljoenste Nationale Zwemdiploma gedaan door prof.mr. Pieter van Vollenhoven. Prins Pieter Christiaan reikte het 10 miljoenste Nationale Zwemdiploma uit in 2005.

 

Lees meer...  

 

Er was veel media aandacht voor deze bijzondere uitreiking. Onder andere NOS, RTL, SBS6, Blauw Bloed, RTV Utrecht, AD, Nu.nl, ANP en diverse lokale media hebben aandacht aan het onderwerp besteed. Google op '15 miljoenste zwemdiploma' en je ziet de items die op tv en in de geschreven pers zijn verschenen.

 

Nieuwe naam: Nationale Raad Zwemveiligheid    

  

Met ingang van 1 januari 2018 gaat het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ verder als Nationale Raad Zwemveiligheid. De huidige organisatienaam Nationaal Platform Zwembaden | NRZ is een gecombineerde (fusie) naam die te algemeen is en niet duidelijk weergeeft waarvoor we staan. In 2016/2017 is met het bestuur een strategisch traject doorlopen en kwamen we tot meer focus en een duidelijkere rol voor onze organisatie. Het hogere doel van onze organisatie is om de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo'n hoog mogelijk niveau te brengen.

  

De nieuwe naam geeft beter aan waarvoor we staan en is minder vrijblijvend ('platform') zonder uit het oog te verliezen wat we hebben bereikt en waar we vandaan komen (oorspronkelijk ingesteld door de overheid). Vandaar de nieuwe naam: Nationale Raad Zwemveiligheid.

 

Nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid     

 

Er is een nieuwe definitie van zwemveiligheid ontwikkeld.  

 

'Zwemveilig zijn' betekent dat je 'in en om het water kunt overleven en op een veilige manier kunt bewegen en recreëren in de Nederlandse watercultuur'.  

 

Zwemveiligheid wordt bepaald door de vaardigheden die je beheerst in het water, door wat je aan het doen bent en door de omstandigheden. Dit was het vertrekpunt om te komen tot een nieuwe Nationale Norm Zwemveiligheid die is gekoppeld aan het Zwemdiploma C. Per zwemdiploma is nu duidelijk gedefinieerd wat je ermee kunt.  

 

Concreet betekent dit dat je:

  • met het Zwemdiploma A de vaardigheden beheerst voor een zwembad zonder attracties.
  • met het Zwemdiploma B de vaardigheden beheerst voor een zwembad met attracties, zoals een (wildwater)glijbaan, een golfslagbassin en een stroomversnelling.
  • met het Zwemdiploma C pas de vaardigheden beheerst voor open water zonder stroming of grote golfslag, zoals recreatieplassen en vaarten.

 

Nieuwe exameneisen diplomazwemmen Zwem-ABC   

 

De huidige titel voor deze exameneisen, de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwem-ABC (afgekort BREZ), wordt met ingang van 1 januari 2018 vervangen door de nieuwe naam: Examenregeling Nationale Zwemdiploma's. Er is opnieuw bekeken welke vaardigheden je nodig hebt om te overleven en plezier te hebben in het water. Onderdelen die niet voldeden, zijn aangepast of geschrapt. Nieuwe onderdelen zijn toegevoegd.

 

De Examenregeling Nationale Zwemdiploma's is te downloaden via de website.  

 

In de komende nieuwsbrieven en via social media zullen wij iedereen verder informeren over de veranderingen in de Examenregeling Nationale Zwemdiploma's. 

 

Nieuw uiterlijk Nationaal Zwemdiploma   

 

 

Prof.mr. Pieter van Vollenhoven kreeg het eerste exemplaar van het nieuwe Nationale Zwemdiploma uitgereikt uit handen van Marriët Mittendorff, voorzitter van de Nationale Raad Zwemveiligheid.  

 

Het Nationale Zwemdiploma krijgt vanaf 1 januari 2018 een nieuw uiterlijk dat past bij de nieuwe organisatienaam en de nieuwe Examenregeling Nationale Zwemdiploma's.

 

 


 

 

Kwaliteitseisen Licentie Nationale Zwemdiploma's   

 

Een aantal jaren geleden introduceerde het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ de Licentie Zwem-ABC. Deze Licentie stelt kwaliteitseisen aan de zwemlesaanbieder en aan de organisatie van het diplomazwemmen. Per 1 januari 2018 wordt de koppeling definitief: alleen zwemlesaanbieders die in het bezit zijn van deze Licentie mogen de door de Nationale Raad Zwemveiligheid uitgegeven Nationale Zwemdiploma's, waaronder het Zwem-ABC, verstrekken. De Licentie Zwem-ABC heet in het vervolg Licentie Nationale Zwemdiploma's.

 

Nieuwe websites 

 

Met ingang van begin januari 2018 is de nieuwe website www.nrz-nl.nl online.  

Daarnaast krijgt de consumentenwebsite www.allesoverzwemles.nl een nieuw uiterlijk.

 

               

 

 

 

Volg het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ via social media: 

Like us on FacebookFollow us on TwitterView our profile on LinkedIn

     
 
 
Nieuws Overzicht