Licentie voor het Zwem-ABC

licentiezwemabcweb_2.png

Op 18 juli 2017 heeft ZDHC bericht gehad van het Nationale Platform Zwembaden/NRZ dat wij de licentie voor het het Zwem-ABC hebben behaald.

Natuurlijk zijn wij als ZDHC supertrots op het behalen van deze licentie en willen wij alle vrijwilligers welke hieraan hebben meegewerkt bedanken voor hun inzet.

 

Onderstaand kunt u lezen wat de Licentie voor het Zwem-ABC precies inhoud:

De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in het proces van continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC, het nationaal zwemdiploma van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. De doelstelling is samenwerken om te komen tot een betere kwaliteitsborging van het Zwem-ABC, waarbij het helder is voor ouders en kinderen aan welke criteria een zwemlesaanbieder aantoonbaar voldoet.

Licentie Zwem-ABC

Vanaf 1 september 2014 kunnen zwemlesaanbieders de overstap gaan maken van de huidige ‘Erkenning’ naar het verkrijgen van een Licentie Zwem-ABC. Deze Licentie geeft ouders en kinderen duidelijkheid dat de zwemlesaanbieder die in het bezit is van de Licentie Zwem-ABC handelt volgens de nieuwe kwaliteitsstandaard van de zwembranche.

 

Sinds jaren wordt er bij een zwembad, zwemschool of zwemvereniging waar je kunt afzwemmen voor het Zwem-ABC gecontroleerd of het afzwemmen verloopt conform de afzwemeisen – de Bepalingen, Richtlijnen en Examenprogramma's Zwemdiploma's, afgekort BREZ. Met de invoering van de Licentie Zwem-ABC wordt een zwemlesaanbieder ook getoetst op zaken als: is er voldaan aan wet- en regelgeving, is de zwemlesgevende gescreend en in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), werkt de zwemlesaanbieder volgens de Gedragscode Zwembranche, is de zwemlesgevende voldoende opgeleid, is er nagedacht over de manier van lesgeven, hebben ouders zicht op de vorderingen van de kinderen tijdens de zwemles, is er een ongevallenregistratie en een klachtenprocedure.

 

In het verleden bestond er geen landelijke norm voor het afzwemmen. In elke provincie werd op een andere manier afgezwommen voor het diploma. Vanaf 1998 bestaat de huidige BREZ en moet iedereen bij het diplomazwemmen dezelfde vaardigheden laten zien. Nu  maakt de zwembranche een volgende stap en komt er meer eenheid in de kwaliteit van de zwemlesaanbieder.

 

Het Zwem-ABC wordt uitgegeven door het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ, waarbij wordt gestreefd naar een continue kwaliteitsverbetering van het Zwem-ABC. De Licentie Zwem-ABC is een volgende stap in dit proces, waarmee borging van veiligheid en kwaliteit van leren zwemmen wordt gestimuleerd. Zwemlesaanbieders krijgen tot 1 januari 2018 de tijd om te voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Zwemlesaanbieders die na die datum hieraan niet kunnen voldoen, kunnen het Zwem-ABC niet meer uitgeven.

 

Samenvattend bestaat de Licentie Zwem-ABC uit de volgende elementen:

 

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ verleent zwemlesaanbieders een licentie om op te leiden voor het Zwem-ABC, wanneer deze voldoet aan de criteria die beschreven zijn in voorliggend Handboek Licentie Zwem-ABC.

Het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ toetst licentiehouders of de zwemlessen samen met het diplomazwemmen aan de kwaliteitsstandaard voldoen die voortvloeit uit voorliggend Handboek Licentie Zwem-ABC in combinatie met de BREZ 2.0 voor licentiehouders.

Bij alle diploma-toetsingsmomenten is een gelicentieerde examinator aanwezig.

Tijdens het diplomazwemmen is steekproefsgewijs een gedelegeerde namens het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ aanwezig.

 

Nieuws overzicht