Uitnodiging Algemene Ledenvergadering op 23 april 2018

Het Bestuur van ZDHC nodigt alle leden van harte uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering die wordt gehouden in het restaurant Overbosch op maandag 23 april 2018.

Aanvang: 20.00 uur.

 

 

 

Agenda van de 41ste ALV van ZDHC

 

1.           Opening door de voorzitter

2.           Notulen van de 40ste ALV 25 oktober 2017                                 

3.           Ingekomen stukken en mededelingen van het Bestuur                 

 

4.           Jaarverslagen over het jaar 2017

a.        Secretariaat

b.        Penningmeester

c.         Elementaire Zwemcommissie

d.        Waterpolocommissie

e.        Evenementencommissie

5.           Verslag van de Kascommissie over het boekjaar 2017 (PM)

6.           Financiën

Ø  Vaststellen van de contributie

Ø  Vaststellen van de begroting

7.           Verkiezingen

Ø  Bestuursverkiezingen

Ø  Verkiezing Kascommissie voor het komend boekjaar

8.           Rondvraag

9.          Sluiting

Informatie over de agendapunten 2,4,6, en 7 kunt u verkrijgen via email: ledenadm@zdhc.nl

Nieuws overzicht